Καλώς Ορίσατε στο NEA

Η Ομάδα Magma στο Νηπιαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Λαμπίρη

Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου των εκπαιδευτηρίων Λαμπίρη καλωσόρισαν στην τάξη τους την ομάδα MAGMA! Μέσα από παιχνίδια και κατασκευές, μάθαμε τι είναι ο ηλεκτρισμός, ο αγωγός και ο μονωτής και λύσαμε προϊστορικά αινίγματα!!! Αρχικά, φορέσαμε τα γάντια μας και δημιουργήσαμε με απλά υλικά ένα κλειστό κύκλωμα με μαγικές ιδιότητες. Η κατασκευή μας που περιείχε αλεύρι, αλάτι, νερό κ.α, αν και έμοιαζε με πλαστελίνη, ωστόσο, μας δίδαξε την αγωγιμότητα των υλών και εισήγαγε τα παιδιά στην έννοια του ηλεκτρισμού. Έπειτα, τα παιδιά έπαιξαν ένα παιχνίδι στο προϊστορικό παρελθόν και μέσα από τη συνεργατικότητα και την ομαδικότητα, ανέπτυξαν τις δικές τους στρατηγικές επίλυσης του προβλήματος που τους ανατέθηκε. Το escape room που διαμορφώθηκε ειδικά για τους μαθητές μας απαιτούσε αντιστοιχίσεις και αναπαραστάσεις συμβόλων, συγκρίσεις και επαληθεύσεις αποτελεσμάτων, διάκριση γεωμετρικών σχημάτων και άλλες απλές μαθηματικές έννοιες. Ήταν μια ημέρα γεμάτη παιχνίδια, πειράματα και ανακαλύψεις!!!