Ξενόγλωσση ενίσχυση

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Ξενόγλωσση ενίσχυση

Η εκμάθηση ξένων γλωσσών είναι ένα από τα σημαντικότερα εφόδια που μπορεί να αποκτήσει κανείς. Το τμήμα της ξενόγλωσσης ενίσχυσης απευθύνεται αποκλειστικά στους μαθητές μας, που χρειάζονται ενίσχυση στην αφομοίωση της ξενόγλωσσης διδασκαλίας (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά), αλλά και στην εκμάθηση νέων γλωσσών (ισπανικά και κινέζικα).