Μελέτη

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Μελέτη

Η μελέτη πραγματοποιείται καθημερινά μετά το πέρας των μαθημάτων από τις 2.15 μ.μ. έως τις 3.45 μ.μ. και απευθύνεται αποκλειστικά στους μαθητές του δημοτικού μας. Οι μαθητές καλούνται να ολοκληρώσουν τα καθήκοντά τους για την επόμενη ημέρα υπό την επίβλεψη και τον συντονισμό της δασκάλας.