Μουσική Μπάντα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Μουσική Μπάντα

Η μουσική παιδεία αποτελεί ύψιστο δείγμα πολιτισμού. Για τον λόγο αυτό, το σχολείο μας συμπεριλαμβάνει στο εκπαιδευτικό του πρόγραμμα τη μουσική αγωγή. Η ενασχόληση με τη μουσική προσφέρει μία σειρά από οφέλη στα παιδιά της πρώιμης σχολικής ηλικίας: εκτός του ότι τα βοηθά να συγκεντρώνονται στο διάβασμά τους, ενισχύει τη δημιουργικότητά τους, συμβάλλει στη μείωση του άγχους και βελτιώνει τη μνήμη τους. Η μουσική μπάντα απευθύνεται στους μαθητές μας της Ε’ και ΣΤ’ δημοτικού.