Θεατρική ομάδα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Θεατρική ομάδα

Η επαφή με το θέατρο οξύνει τη φαντασία, καλλιεργώντας τη δημιουργικότητα. Παράλληλα αναπτύσσει την κριτική ικανότητα, εφόδιο που είναι απαραίτητο στα παιδιά μικρής ηλικίας, καθώς συμβάλλει στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, όπως και στην πνευματική τους ωρίμανση. Το θέατρο φέρνει τα παιδιά αντιμέτωπα με σημαντικά ζητήματα ζωής, βάζοντάς τα στη διαδικασία να σκεφτούν. Η δραστηριότητα απευθύνεται αποκλειστικά στους μαθητές μας, της Δ’, Ε’ και ΣΤ’ δημοτικού που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Θεατρική Ομάδα του σχολείου μας και οργανώνεται από έμπειρο καθηγητή Θεατρικής Αγωγής.