Φυσικές Επιστήμες

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Φυσικές Επιστήμες

Με τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό επιδιώκεται όχι μόνο η συστηματική εισαγωγή των μαθητών στις έννοιες και στον τρόπο προσέγγισης και µελέτης των φυσικών επιστηµών, αλλά και η ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής σκέψης και αξιολόγησης. Το μάθημα εμπλουτίζεται με δικό μας εκπαιδευτικό υλικό, φύλλα εργασίας και εργαστηριακές ασκήσεις που πραγματοποιούνται στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του σχολείου μας. Οι μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ δημοτικού προετοιμάζονται κατάλληλα, ώστε να παίρνουν μέρος και να διακρίνονται κάθε χρόνο σε Διαγωνισμούς Φυσικών Επιστημών.