ΔΙΣΚΟΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ

ΔΙΣΚΟΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ

Στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών φτιάξαμε τον δίσκο του Νεύτωνα!
Τον χρωματίσαμε, καθώς πρέπει να έχει συγκεκριμένα χρώματα σε συγκεκριμένο ποσοστό το καθένα. Στη συνέχεια ολοκληρώσαμε την κατασκευή μας σύμφωνα με τις οδηγίες και αρχίσαμε τους αγώνες σβουρίζοντας τον δίσκο! Καθώς περιστρεφόταν γρήγορα, τα χρώματα αναμιγνύονταν και δημιουργούσαν λευκό χρώμα!!
Παρατηρήσαμε ότι δεν έχει σημασία αν θα τον περιστρέψουμε δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα, αλλά έχει σημασία πόσο γρήγορα τον περιστρέφουμε, καθώς πρέπει να κινείται με μεγάλη ταχύτητα για να μη βλέπουμε τα χρώματα!