Δραστηριότητες

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ
Δραστηριότητες

Μελέτη
Ενισχυτική διδασκαλία
Προετοιμασία για ξενόγλωσσες εξετάσεις
Προετοιμασία συμμετοχής σε μαθητικούς διαγωνισμούς
Αθλητικές δραστηριότητες
Ρητορική
Σκάκι
Πληροφορική
Παραδοσιακοί χοροί

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ