Καλώς Ορίσατε στο IB

Το IB Diploma Programme

Μετά από μακροχρόνια πιλοτική εφαρμογή και συστηματικό προγραμματισμό, το νέο I.B. Diploma Programme (IB DP) των εκπαιδευτηρίων Λαμπίρη ήρθε να προστεθεί στις υπάρχουσες εκπαιδευτικές δομές του σχολείου, το οποίο εδώ και 6 δεκαετίες διαδραματίζει  πρωταγωνιστικό ρόλο στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι της χώρας.

Τα εκπαιδευτήρια Λαμπίρη αναγνωρίστηκαν τον Ιούνιο του 2017 ως πιστοποιημένο ΙΒ World School από το διεθνή Οργανισμό του International Baccalaureate (I.B.O.), εγκαινιάζοντας το νέο τμήμα του Διεθνούς Απολυτηρίου (International Baccalaureate) και προσφέροντας το Ι.Β. Diploma Programme, το οποίο στεγάζεται και λειτουργεί στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων.

Προετοιμασία για το IB DP πριν από το Λύκειο

Η προετοιμασία για τη φοίτηση στο πρόγραμμα του IB DP ξεκινά στα εκπαιδευτήρια Λαμπίρη με την είσοδο των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον. Ήδη από το νηπιαγωγείο, οι μαθητές μας προσεγγίζουν τη νέα γνώση με τρόπο βιωματικό, ομαδο-συνεργατικό και με ολιστική οπτική, μελετώντας όλα τα επιστημονικά πεδία και καθιστώντας τους εαυτούς τους υπεύθυνους για την πρόοδό τους. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η κριτική τους σκέψη και ενθαρρύνονται να είναι υπεύθυνα και δραστήρια άτομα.

Στη συνέχεια, με την είσοδό τους στο Δημοτικό σχολείο, τα παιδιά έχουν πλέον υιοθετήσει θετική στάση απέναντι στη μάθηση, έχουν κίνητρα και ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα. Σκοπός μας είναι να καταστήσουμε τους μαθητές μας σκεπτόμενους, ισορροπημένους ανθρώπους, ενθουσιώδεις απέναντι στη πρόσληψη νέων γνώσεων, ικανούς να στοχάζονται, να επικοινωνούν και να εκφράζουν με τόλμη τις απόψεις τους, δείχνοντας ταυτόχρονα σεβασμό για τις ιδέες του άλλου και έτοιμους να επαναπροσδιορίσουν τις απόψεις και τους στόχους τους.

Ομοίως, στις πρώτες τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι μαθητές προσεγγίζουν τη γνώση με βάση τη διεπιστημονικότητα και τη διαθεματικότητα, καλλιεργώντας τις δεξιότητές και την κριτική σκέψη τους. Ο μαθητής τοποθετείται στο κέντρο της διδασκαλίας, είναι υπεύθυνος για την πρόοδο του, αξιολογεί την ακαδημαϊκή πορεία του, θέτει νέα ερωτήματα και αναζητά απαντήσεις σε αυτά, με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών που, ως μεσολαβητές με ρόλο ενισχυτικό, στηρίζουν τους μαθητές στην προσπάθειά τους να κατακτήσουν νέες γνώσεις.

Pre-IB πρόγραμμα στο Λύκειο

Με την είσοδό τους στο Λύκειο, το σχολείο προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές της Α’ τάξης Λυκείου να παρακολουθήσουν το  Pre-IB πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα προπαρασκευής και προετοιμασίας, το οποίο απευθύνεται στους μαθητές που επιθυμούν να ξεκινήσουν το IB Diploma Programme το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Οι βασικοί στόχοι του Pre-IB είναι η εξοικείωση των μαθητών με τη νοοτροπία και τη φιλοσοφία του ΙΒ,  η γνωστική ενίσχυσή τους σε συγκεκριμένα μαθήματα, καθώς και η εξοικείωσή τους με την ξενόγλωσση ορολογία και βιβλιογραφία. Τα μαθήματα διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα, από έμπειρους καθηγητές του IB, πολλοί από τους οποίους είναι και πιστοποιημένοι εξεταστές του Οργανισμού.

Ενισχυμένο πρόγραμμα διδασκαλίας Αγγλικών / ξένων γλωσσών

Το ενισχυμένο πρόγραμμα διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας, η οποία αποτελεί τη βασική γλώσσα διδασκαλίας στα προγράμματα του ΙΒ, δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να είναι πλήρως προετοιμασμένοι για τη φοίτησή τους στο πρόγραμμα IB DP, ανταποκρινόμενοι με απόλυτη επιτυχία στις απαιτήσεις του. Ήδη από την ηλικία των τριών ετών έως και τις τάξεις του Λυκείου, οι μαθητές μας παρακολουθούν καθημερινά μαθήματα αγγλικής γλώσσας, προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις ικανότητές τους, με στόχο αρχικά να εξοικειωθούν με την αγγλική γλώσσα και εν τέλει να αποκτήσουν άριστες προφορικές και γραπτές ικανότητες. Επιπλέον, προσφέρονται ενισχυτικά μαθήματα σε ολιγομελή τμήματα στα επίπεδα των πτυχίων της αγγλικής γλώσσας.

Παράλληλα με τα μαθήματα αγγλικής γλώσσας, οι μαθητές μας μελετούν υποχρεωτικά μία ακόμα ξένη γλώσσα, επιλέγοντας ανάμεσα στα γαλλικά, τα γερμανικά και τα ισπανικά ήδη από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού.

Όμιλοι και δράσεις πολλαπλών ενδιαφερόντων

Ένας από τους βασικότερους σκοπούς της IB εκπαίδευσης και των εκπαιδευτηρίων μας είναι η άρτια και ολοκληρωμένη ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της προσωπικότητας των μαθητών. Η πολύπλευρη καλλιέργεια των μαθητών και η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος IB DP ενισχύεται από τα ποικίλα ερεθίσματα που αποκτούν οι μαθητές μας κατά τη συμμετοχή τους στις ακαδημαϊκές αλλά και εξω-ακαδημαϊκές δραστηριότητες που προσφέρει το σχολείο μας, οι οποίες πραγματοποιούνται αποκλειστικά στις εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων Λαμπίρη.

Κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους, οι μαθητές του Δημοτικού, του Γυμνασίου, του Λυκείου και του IB DP, έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις αθλητικές ομάδες μπάσκετ, κολύμβησης και Tang Soo Do του σχολείου μας, τον Όμιλο Χορού (παραδοσιακοί χοροί, κλασσικό μπαλέτο), τον Όμιλο δημοσιογραφίας, καθώς και στον Σκακιστικό Όμιλο. Επιπλέον, μπορούν να επιλέξουν καλλιτεχνικές δραστηριότητες στα πλαίσια της λειτουργίας του Ωδείου ή και του θεατρικού ομίλου του σχολείου μας.

Τέλος, ενθαρρύνουμε τους μαθητές μας, να αποκτήσουν κοινωνική ευθύνη και ευαισθησία αλλά και να προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια στην κοινωνία και τον τόπο τους, οργανώνοντας ή συμμετέχοντας σε δράσεις κοινωνικού και φιλανθρωπικού χαρακτήρα.

Μέσα από την συμμετοχή τους σε Ομίλους και δραστηριότητες πολλαπλών ενδιαφερόντων, τα παιδιά μαθαίνουν να επιδιώκουν την κατάκτηση νέων γνώσεων και να γίνονται δια-βίου μαθητές, ζουν μια ισορροπημένη καθημερινότητα, αποκτούν ικανότητες σωστής διαχείρισης του χρόνου τους και αναπτύσσουν την κοινωνικότητά τους. Όλα τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος IB DP αλλά και την εξέλιξη των μαθητών σε ακαδημαϊκό αλλά και προσωπικό επίπεδο.

 

Μάθετε Περισσότερα Διαβάζοντας τα Έγγραφα των Παρακάτω Link:

ACADEMIC HONESTY POLICY.pdf
ADMISSIONS POLICY.pdf
ASSESSMENT POLICY.pdf
CODE OF CONDUCT.pdf
CURRICULUM.pdf
LANGUAGE POLICY.pdf
LEARNER DIVERSITY POLICY.pdf
WHAT IS AN IB EDUCATION_.pdf