Κυκλοφοριακή Αγωγή στον Παιδικό Σταθμό

Κυκλοφοριακή Αγωγή στον Παιδικό Σταθμό

Έχοντας ως στόχο την ευαισθητοποίηση των παιδιών σχετικά με τους κινδύνους στο δρόμο, στον Παιδικό Σταθμό των εκπαιδευτηρίων μας στο Μοσχάτο δημιουργήσαμε ένα μικρό πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, για να μάθουμε τους βασικούς κανόνες οδικής ασφάλειας και σωστής κυκλοφοριακής συμπεριφοράς. Αρχικά, τα παιδιά με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών, εργάστηκαν ομαδικά και κατασκεύασαν τους φωτεινούς σηματοδότες, τα σήματα και τις πινακίδες που χρησιμοποιήσαμε στο πλαίσιο της δράσης μας. Έπειτα, υιοθετώντας εναλλάξ τους ρόλους των οδηγών, των πεζών και της τροχαίας, ανακάλυψαν βιωματικά τις αρχές της σωστής κυκλοφοριακής συμπεριφοράς, τη σημασία των πινακίδων, καθώς και το σημαντικό ρόλο της τροχαίας για τη διασφάλιση της τάξης και της ασφάλειας στο δρόμο. Γιατί ποτέ δεν είναι πολύ νωρίς για να διδάξουμε στα παιδιά την ασφάλεια και να καλλιεργήσουμε το αίσθημα της ευθύνης στο δρόμο.