ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ!

ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ!

Σήμερα στο εργαστήριό μας μελετήσαμε τις καταστάσεις της ύλης (στερεή, υγρή, αέρια) και τη μετάβαση από τη μια κατάσταση σε μια άλλη. Χρησιμοποιήσαμε ξηρό πάγο για να δούμε την εξάχνωση, δηλαδή τη μετατροπή από στερεό σε αέριο και εντυπωσιαστήκαμε από το σύννεφο ατμών!!! Μάθαμε ότι το ίδιο υλικό σε στερεή μορφή καταλαμβάνει λιγότερο χώρο από ό,τι σε αέρια και το διαπιστώσαμε πειραματικά, μαζεύοντας όλο τον ατμό από την εξάχνωση σε ένα μπαλόνι. Γελάσαμε πολύ περιμένοντας να σκάσει!!!