Μουσείο Αφής – Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού

Μουσείο Αφής – Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Όρασης (κατά της τύφλωσης) την Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2019, οι μαθητές της Ε ́ και της ΣΤ ́ Δημοτικού των Εκπαιδευτηρίων μας πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Μουσείο Αφής, όπου είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα και να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα που αφορούν ταάτομα με προβλήματα όρασης.

Τα παιδιά παρακινήθηκαν να αγγίξουν τα εκθέματα, να τα ψηλαφίσουν,να προβληματιστούν και να αυτενεργήσουν. Η χρήση μάσκας, κατά τη διάρκειατων εκπαιδευτικών παιχνιδιών, τους έδωσε τηνευκαιρία να βιώσουν για λίγο πώς διαφοροποιούνται γνώριμες καταστάσεις της καθημερινής τους ζωής με την απουσία μιας εκ των πέντε βασικών αισθήσεων. Απέκτησαν μια πρώτη επαφή με τη γραφή (κώδικα) Braille καθώς και με ειδικές συσκευές που βοηθούν στην αποτύπωσή της στο χαρτί.

Πλουσιότεροι σε εμπειρία και γνώσεις οι μικροί μας μαθητές αποχώρησαν από το Μουσείο με τις καλύτερες εντυπώσεις και έχοντας κερδίσει ένα πολύτιμο μάθημα ζωής.