Σχήματα και γεωμετρικά στερεά

Σχήματα και γεωμετρικά στερεά

Σχήματα και γεωμετρικά στερεά

 

Τα πρωτάκια του σχολείου μας συμμετείχαν στη δράση Μαθηματικών με θέμα: «Σχήματα και γεωμετρικά στερεά. Πώς τα ξεχωρίζω;».

Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες και μέσα από ένα σύνολο εικόνων που τους δόθηκε, ξεχώρισαν τα σχήματα από τα γεωμετρικά στερεά. Έπειτα, η κάθε ομάδα δημιούργησε ένα ξεχωριστό κολλάζ για το στερεό και το σχήμα που είχε αναλάβει τοποθετώντας την κάθε εικόνα στο σωστό πλαίσιο!
Τα παιδιά συνεργάστηκαν άψογα και το αποτέλεσμα της ομαδικής εργασίας στολίζει τις αίθουσές μας!