ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΟΥ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗ

ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΟΥ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗ

Σήμερα 21 Μαρτίου 2022 (Εαρινή Ισημερία), οι σύγχρονοι Γεω-μέτρες της Στ’ τάξης του Δημοτικού μας Σχολείου, επαναλαμβάνοντας το διάσημο πείραμα του αρχαίου Έλληνα μαθηματικού, αστρονόμου και φιλοσόφου Ερατοσθένη, κατάφεραν με απλά μέσα να υπολογίσουν την ακτίνα της Γης και μάλιστα με ελάχιστο σφάλμα!