ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΣΗ!

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΣΗ!

Πώς μπορούμε να βγάλουμε ένα καπάκι από τον πάτο ενός μπουκαλιού χωρίς να το πιάσουμε;  Γιατί επιπλέουμε στη θάλασσα; Τι σχέση έχει αυτό με την πυκνότητα των υγρών; Σήμερα μελετήσαμε την άνωση! Λύσαμε όλες τις απορίες μας και διασκεδάσαμε βλέποντας αυγά να βυθίζονται σε κανονικό νερό και να επιπλέουν σε αλατόνερο!