ΟΜΙΛΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Στον Όμιλο Φυσικών Επιστημών μελετήσαμε τους δείκτες!
Μάθαμε ότι είναι ουσίες που αλλάζουν το χρώμα του διαλύματος ανάλογα με το pH του! Είδαμε τις αλλαγές χρωμάτων που προκαλούν το βάμμα ηλιοτροπίου και το μπλε της βρωμοθυμόλης.
Στο τέλος παίξαμε, προσπαθώντας να μαντέψουμε το pH των διαλυμάτων ανάλογα με το χρώμα που έπαιρναν μετά την προσθήκη των δεικτών.