Όμιλος Φυσικών Επιστημών – Δυναμόμετρα

Όμιλος Φυσικών Επιστημών – Δυναμόμετρα

Στον Όμιλο Φυσικών Επιστημών μάθαμε για τις δυνάμεις και για τα όργανα μέτρησής τους: τα δυναμόμετρα!
Είδαμε πώς λειτουργούν τα δυναμόμετρα και μετρήσαμε το βάρος σωμάτων που κρεμάσαμε από το γαντζάκι τους. Έπειτα, μετρήσαμε και τη μάζα των σωμάτων και βασιστήκαμε σε αυτό για να υπολογίσουμε την επιτάχυνση της βαρύτητας!! Στη συνέχεια,υπολογίζοντας την επιμήκυνση των ελατηρίων που υπάρχουν στα δυναμόμετρα, βρήκαμε τη σταθερά του κάθε ελατηρίου και συγκρίναμε ποιο ήταν πιο σκληρό σε σχέση με τα υπόλοιπα!