ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Πίσω από τα μαθηματικά κρύβεται μαγεία και φυσικά πίσω από τη μαγεία κρύβονται μαθηματικά! Στον Όμιλο Μαθηματικών τα παιδιά χρησιμοποιούν τις ιδιότητες των αριθμών και τις σχέσεις που τους διέπουν με στόχο να διασκεδάσουν και να εντυπωσιάσουν τους φίλους και τους συγγενείς με μαγικά κόλπα! Διασκεδάζουμε με παιχνίδια μνήμης σε αθροίσματα και γινόμενα γιατί… Maths is fun!