Πρόγραμμα υποτροφιών.

Πρόγραμμα υποτροφιών.

Το Τμήμα Διεθνούς Απολυτηρίου των εκπαιδευτηρίων Λαμπίρη χορηγεί υποτροφίες για τη φοίτηση σε νεοεισερχόμενους μαθητές και μαθητριες στο πρόγραμμα IB DP. Οι ενδιαφερόμενοι/ες για το πρόγραμμα υποτροφιών μπορούν να αποστείλουν την αίτησή τους καθώς και τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά το συντομότερο και έως την 10η Απριλίου 2022. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του IBDP στο [email protected]