ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

Οι επανεγγραφές των μαθητών/τριών πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο ορίζεται από το σχολείο και γνωστοποιείται στους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών μας.
Ενόψει της προετοιμασίας μας για το σχολικό έτος 2022-2023, τα Eκπαιδευτήριά μας έχουν προγραμματίσει τη διενέργεια των επανεγγραφών από τις 07/02/22 έως και τις 31/03/22.

Η ολοκλήρωση της επανεγγραφής γίνεται με τη συμπλήρωση της Αίτησης Εγγραφής στην επόμενη τάξη από τους γονείς/κηδεμόνες, την αποδοχή της εκ μέρους του σχολείου, καθώς και την κατάθεση προκαταβολής διδάκτρων. Εφόσον οι γονείς/κηδεμόνες δεν προβούν στην επανεγγραφή των μαθητών/τριών στην επόμενη τάξη εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος, η θέση τους αποδεσμεύεται.

Σε περίπτωση που επιλέξουν να αιτηθούν την επαναφοίτηση του μαθητή/τριας στο σχολείο μας μετά το πέρας της περιόδου των εγγραφών, οφείλουν να καταθέσουν εκ νέου Αίτηση Ενδιαφέροντος Φοίτησης, η οποία θα αξιολογηθεί από το σχολείο.

Οι επανεγγραφές των μαθητών/τριών των εκπαιδευτηρίων μας πραγματοποιούνται κατόπιν ραντεβού, το οποίο προγραμματίζεται μέσω της αντίστοιχης γραμματείας.

 • ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ
  Ιλισού 111 & Μεταμορφώσεως 155, Μοσχάτο, 18345, τηλ. 210 9480530-1, 210 9420777
 • ΔΗΜΟΤΙΚΟ
  Κοραή 77 & Ταξιαρχών, Μοσχάτο,18345, τηλ. 210 9480532, 210 9420374
 • ΝΗΠ/ΓΕΙΟ – Π. ΣΤΑΘΜΟΣ – ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
  Ιλισού 113, Μοσχάτο, 18345, τηλ. 210 9419809
 • ΝΗΠ/ΓΕΙΟ – Π. ΣΤΑΘΜΟΣ – ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Ν. ΦΑΛΗΡΟΥ
  Ελ. Βενιζέλου 17 & Σμολένσκυ, Ν. Φάληρο, 18547, τηλ. 210 4829747, 210 4829773