ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΝΕΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΝΕΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Στα εκπαιδευτήριά μας γίνονται δεκτές Αιτήσεις Ενδιαφέροντος Φοίτησης καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους και νέες εγγραφές πραγματοποιούνται μόνο εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στα αντίστοιχα τμήματα και αυστηρά με σειρά προτεραιότητας. Όσον αφορά τις νέες εγγραφές, τα αδέρφια μαθητών/τριών του σχολείου μας έχουν προτεραιότητα εγγραφής. Οι γονείς/κηδεμόνες του υποψηφίου μαθητή/τριας αρχικώς μπορούν να υποβάλουν Αίτηση Ενδιαφέροντος Φοίτησης στα εκπαιδευτήριά μας, μετά την ολοκλήρωση της προσωπικής ενημέρωσης από τους υπευθύνους εγγραφών του σχολείου μας.

Οι προσωπικές ενημερώσεις πραγματοποιούνται κατόπιν ραντεβού, το οποίο προγραμματίζεται μέσω της αντίστοιχης γραμματείας.

 •  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ
  Ιλισού 111 & Μεταμορφώσεως 155, Μοσχάτο, 18345, τηλ. 210 9480530-1, 210 9420777
 • ΔΗΜΟΤΙΚΟ
  Κοραή 77 & Ταξιαρχών, Μοσχάτο,18345, τηλ. 210 9480532, 210 9420374
 • ΝΗΠ/ΓΕΙΟ – Π. ΣΤΑΘΜΟΣ – ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
  Ιλισού 113, Μοσχάτο, 18345, τηλ. 210 9419809
 • ΝΗΠ/ΓΕΙΟ – Π. ΣΤΑΘΜΟΣ – ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Ν. ΦΑΛΗΡΟΥ
  Ελ. Βενιζέλου 17 & Σμολένσκυ, Ν. Φάληρο, 18547, τηλ. 210 4829747, 210 4829773

Κατά τη διάρκεια της προσωπικής ενημέρωσης, οι γονείς/κηδεμόνες του υποψηφίου μαθητή/τριας ενημερώνονται για το ακαδημαϊκό πρόγραμμα του σχολείου, καθώς και τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Μετά την υποβολή της Αίτησης Ενδιαφέροντος Φοίτησης, η θέση του υποψηφίου μαθητή/τριας δεσμεύεται για 7 ημέρες. Σε περίπτωση μη έγκαιρης απάντησης εκ μέρους των γονέων/κηδεμόνων του υποψηφίου μαθητή/τριας και ολοκλήρωσης της εγγραφής του στα εκπαιδευτήριά μας, η θέση αποδεσμεύεται. Η ολοκλήρωση της εγγραφής γίνεται με τη συμπλήρωση της Αίτησης Εγγραφής από τους γονείς/κηδεμόνες, την αποδοχής της εκ μέρους του σχολείου, καθώς και την κατάθεση προκαταβολής διδάκτρων.

Η συνάντηση με τους υποψήφιους μαθητές/τριες και η ξενάγησή τους στο νέο τους σχολείο πραγματοποιείται σε επόμενη ημερομηνία. Ωστόσο, αν κρίνεται απαραίτητο, η συνάντηση με τον υποψήφιο μαθητή/τρια μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής. Η γνωριμία και η αξιολόγηση του υποψηφίου έχει ως σκοπό να αποκτήσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα των δεξιοτήτων, των κλίσεων και της προσωπικότητάς του, ώστε να συμβάλουμε ουσιαστικά στην καλλιέργειά τους κατά τη διάρκεια της φοίτησής του και έως την αποφοίτησή του από το σχολείο μας.