Απογευματινές Δραστηριότητες

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Απογευματινές Δραστηριότητες

 

 

 

 

 

 

 

 

Πληροφορίες για το απογευματινό πρόγραμμα του Δημοτικού των εκπαιδευτηρίων Λαμπίρη εδώ.