Απογευματινές Δραστηριότητες

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Απογευματινές Δραστηριότητες

Το βασικό απογευματινό πρόγραμμα του Δημοτικού των εκπαιδευτηρίων Λαμπίρη περιλαμβάνει:

Μελέτη
Η μελέτη πραγματοποιείται καθημερινά μετά το πέρας των μαθημάτων

Εξατομικευμένη ενίσχυση
Το τμήμα απευθύνεται αποκλειστικά στους μαθητές που χρειάζονται ενίσχυση

Θεατρική ομάδα
Η επαφή με το θέατρο οξύνει τη φαντασία, καλλιεργώντας τη δημιουργικότητα

Σκάκι
Το σχολείο μας δίνει μεγάλη σημασία στην όξυνση του πνεύματος μέσω του παιχνιδιού

Μουσική Μπάντα
Η μουσική παιδεία αποτελεί ύψιστο δείγμα πολιτισμού. Για τον λόγο αυτό, το σχολείο μας συμπεριλαμβάνει στο εκπαιδευτικό του πρόγραμμα τη μουσική αγωγή

Ξενόγλωσση ενίσχυση
Η εκμάθηση ξένων γλωσσών είναι ένα από τα σημαντικότερα εφόδια που μπορεί να αποκτήσει κανείς

STEAM Μικροηλεκτρονική – Ρομποτική
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ρομποτικής είναι σχεδιασμένο για τους μαθητές των Α’, Β’, Γ’ και Δ’ του δημοτικού

Κολύμβηση
Η κολύμβηση είναι αναμφισβήτητα μία από τις πιο ευχάριστες και ωφέλιμες δραστηριότητες για μικρά παιδιά

Καλλιτεχνικό Εργαστήρι
Το σχολείο μας δίνει ιδιαίτερο βάρος στην προαγωγή της αισθητικής αγωγής στους μαθητές

Tang Soo Do
Το Tang Soo Do είναι η μακροβιότερη πολεμική τέχνη στην Ελλάδα που οι μαθητές του Δημοτικού σχολείου μας έχουν τη δυνατότητα να διδαχθούν

Αθλητικές ομάδες
Μέσα από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής και των υπόλοιπων εξωσχολικών δραστηριοτήτων που προσφέρουν στα παιδιά, προάγουν το αθλητικό πνεύμα

Όμιλος Δημοσιογραφίας
Η μαθητική εφημερίδα αποτελεί όχι μόνο ένα μέσο που βοηθάει τους μαθητές να εκφραστούν μέσω της γραφής, αλλά μπορεί να αποδειχτεί και ένα θαυμάσιο εκπαιδευτικό εργαλείο

Τμήμα Συμβουλευτικής Μαθητών – Γονέων/Κηδεμόνων
Το σχολείο μας, κατανοώντας την ευαίσθητη ηλικία των παιδιών, παρέχει επιπλέον στήριξη στους μαθητές