Σχολική Βιβλιοθήκη

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Σχολική Βιβλιοθήκη

Η Σχολική Βιβλιοθήκη των Εκπαιδευτηρίων Λαμπίρη αποτελεί έναν χώρο ζεστό και φιλικό για τους μαθητές.

Κύρια αποστολή της είναι να προσφέρει στους μαθητές ένα χώρο μάθησης, πληροφόρησης, γνωριμίας και εξοικείωσης με το βιβλίο, αλλά και στους εκπαιδευτικούς, πηγές πληροφόρησης και κατάλληλα μέσα για το σχεδιασμό νέων μεθοδολογιών στη μαθησιακή διαδικασία.

Η Σχολική Βιβλιοθήκη των Εκπαιδευτηρίων Λαμπίρη περιλαμβάνει περισσότερους από 600 τίτλους βιβλίων Ελλήνων και ξένων συγγραφέων που καλύπτουν όλες τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου (Α΄ έως ΣΤ΄ Δημοτικού) και ένα μεγάλο φάσμα κατηγοριών (λογοτεχνία – παιδική λογοτεχνία, φιλοσοφία, ιστορία, μυθιστορήματα, παραμύθια, φυσική, χημεία, εγκυκλοπαίδειες κλπ.).

Σύστημα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης
Η Σχολική Βιβλιοθήκη των Εκπαιδευτηρίων Λαμπίρη εναρμονισμένη πλήρως με τις επιταγές του σύγχρονου κόσμου και της κοινωνίας της πληροφορίας και των νέων τεχνολογιών, εντάσσεται στη διαδικτυακή πλατφόρμα «Librarika» την οποία χρησιμοποιούν εκπαιδευτήρια και κολέγια παγκοσμίως.

Μέλη Σχολικής Βιβλιοθήκης
Μέλη της Σχολικής Βιβλιοθήκης μπορούν να είναι οι μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου. Ο δανεισμός βιβλίων προϋποθέτει ειδική κάρτα μέλους της Βιβλιοθήκης, η οποία είναι μία για κάθε μέλος και οφείλει ο κάτοχός της να την έχει μαζί του και να την επιδεικνύει στον υπεύθυνο της Βιβλιοθήκης κάθε φορά που θέλει να δανειστεί κάποιο βιβλίο από τη Βιβλιοθήκη ή να επιστρέψει.

Προνόμια κάρτας μέλους Σχολικής Βιβλιοθήκης
Με την κάρτα μέλους της Σχολικής Βιβλιοθήκης των Εκπαιδευτηρίων Λαμπίρη:

  • Παρέχεται η δυνατότητα στα μέλη της Βιβλιοθήκης, με την εγγραφή τους, να βλέπουν από το διαδίκτυο την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του σχολείου καθώς και όλα τα βιβλία που αυτή περιλαμβάνει.
  • Κάθε μέλος μπορεί μέσω της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης να βλέπει ποια βιβλία έχει δανειστεί και πότε πρέπει να τα επιστρέψει.
  • Κάθε μέλος μπορεί με τον δανεισμό του βιβλίου που επιθυμεί να λαμβάνει και αποδεικτικό σημείωμα όπου θα αναγράφεται και η προθεσμία επιστροφής του βιβλίου.

Δράσεις Σχολικής Βιβλιοθήκης
Στη Σχολική Βιβλιοθήκη των Εκπαιδευτηρίων Λαμπίρη οργανώνονται ποικίλες δράσεις φιλαναγνωσίας οι οποίες περιλαμβάνουν συναντήσεις των μαθητών με καταξιωμένους ανθρώπους από τον χώρο των γραμμάτων καθώς και συμμετοχή τους σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς και σε διαγωνισμούς βιβλίου.