Αγγλικά

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Αγγλικά

Το σχολείο μας καλλιεργεί την αγάπη για την αγγλική γλώσσα από την Α’ Δημοτικού σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας ένα ευχάριστο πρόγραμμα καθημερινής διδασκαλίας με στόχο την εκμάθηση και την ορθή χρήση (γραπτή και προφορική) της αγγλικής γλώσσας. Η πολυετής συνεργασία των Εκπαιδευτηρίων Λαμπίρη με το Βρετανικό Συμβούλιο (British Council) παρέχει την ευκαιρία στους μαθητές να αποκτήσουν τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας YLE Starters, Movers, Flyers και KET for Schools (A2) του Πανεπιστημίου του Cambridge.

Τα αγγλικά διδάσκονται καθημερινά, πέντε ώρες εβδομαδιαίως σε όλες τις τάξεις. Το μάθημα υποστηρίζεται από βιβλία διεθνώς αναγνωρισμένων εκδοτικών οίκων και ενισχύεται με πλούσιο έντυπο συμπληρωματικό υλικό. Η χρήση των νέων τεχνολογιών (διαδραστικός πίνακας, υπολογιστές) συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη των βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων (listening, reading, writing and speaking skills) και στην επίτευξη του επικοινωνιακού στόχου της ξένης γλώσσας.

Οι πρωτότυπες και βιωματικές δράσεις, οι οποίες σχετίζονται με την κουλτούρα των αγγλόφωνων χωρών (παρακολούθηση θεατρικής παράστασης στα αγγλικά από native speakers, Halloween party, Easter Egg Hunting) συντελούν στη βέλτιστη εκμάθηση της ξένης γλώσσας.