Δεύτερη Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Δεύτερη Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά)

Στη  Δ΄ Δημοτικού οι μαθητές επιλέγουν μια δεύτερη ξένη γλώσσα, Γαλλικά ή Γερμανικά. Στις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού η δεύτερη ξένη γλώσσα διδάσκεται δύο ώρες την εβδομάδα και οι μαθητές έχουν την ευκαιρία, εφόσον το επιθυμούν, να δώσουν εξετάσεις και να αποκτήσουν πιστοποιητικά γλωσσομάθειας.

  • Γαλλικά: Delf A1 prim
  • Γερμανικά: Fit in Deutch A1