Μαθηματικά

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Μαθηματικά

Το Πρόγραμμα Σπουδών της Ελληνικής Γλώσσας στο σχολείο μας εμπλουτίζεται, συγκριτικά με το προβλεπόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα, με μία επιπλέον διδακτική ώρα για τις τάξεις Γ΄ και Δ΄ και με δύο επιπλέον διδακτικές ώρες για τις τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄. Αξιοποιώντας βιβλία δικών μας εκδόσεων, πλούσιο έντυπο υλικό και οπτικοακουστικά μέσα στοχεύουμε στη γλωσσική καλλιέργεια και την ενίσχυση της δημιουργικής γραφής.

Η συστηματική διδασκαλία παραγωγής λόγου εντάσσεται σε ένα σύγχρονο παιδαγωγικό πλαίσιο με επίκεντρο τον μαθητή. Ενισχύουμε τη φιλαναγνωσία με επισκέψεις στη Βιβλιοθήκη μας, συναντήσεις με συγγραφείς, βιβλιοπαρουσιάσεις και άλλες δημιουργικές δράσεις.