Πληροφορική

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Πληροφορική

Σε έναν κόσμο που διαρκώς μεταβάλλεται, σε μία κοινωνία που καθημερινά αλλάζει ο ρόλος της παιδείας στο μάθημα της Τεχνολογίας αποτελεί ιδιαίτερα καθοριστικό παράγοντα. Για 10η σχολική χρονιά συνεργαζόμαστε με τα Technokids (Microsoft Global Training Partners & Microsoft Authorized Education Partners) εφαρμόζοντας το εκπαιδευτικό σύστημα και τη μεθοδολογία Project Based Learning με δραστηριότητες STEM & ICT στην διδασκαλία του μαθήματος της πληροφορικής. Είναι διεθνώς αναγνωρισμένη και συνιστάται ως η καλύτερη εκπαιδευτική προσέγγιση για τη διδασκαλία της τεχνολογίας και δεξιοτήτων στους Ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Οι μαθητές εργάζονται με υπολογιστές τελευταίας τεχνολογίας κατάλληλους για να υποστηρίξουν το ηλεκτρονικό υλικό Technokids και ολοκληρώνουν τεχνολογικά projects που εστιάζουν σε θέματα με εκπαιδευτικό περιεχόμενο ανάλογα με την ηλικία τους.