Εργαστήρια

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ
Εργαστήρια

• Φυσικών Επιστημών
• Πληροφορικής (Technokids & Microsoft Specialists)
• Τεχνολογίας
• Καλλιτεχνικών
• Μουσικής (σύνδεση με το Ωδείο Λαμπίρη)

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (TECHNOKIDS & MICROSOFT SPECIALISTS)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΜΠΙΡΗ)

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ