Η φιλοσοφία μας

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ
Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Για το Γυμνάσιο

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Γυμνασίου είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τις οδηγίες του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ενώ παράλληλα έχει εμπλουτιστεί με δραστηριότητες και εκπαιδευτικές ενότητες που εξυπηρετούν τις αναζητήσεις και καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες όλων των μαθητών των τάξεων του Γυμνασίου.

Με γνώμονα τις προκλήσεις του σύγχρονου κοινωνικού περιβάλλοντος, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Γυμνασίου έχει ως βασικό στόχο την ολόπλευρη και πολυεπίπεδη ανάπτυξη των μαθητών. Οι μαθητές μας φοιτούν σε ένα σχολικό περιβάλλον που καθημερινά δημιουργεί γόνιμο έδαφος για την ενίσχυση της κριτικής σκέψης, του διαλόγου, του αναστοχασμού και της δημιουργικότητας.

Μέσα από το πλούσιο πρόγραμμα και τις ποικίλες διδακτικές προσεγγίσεις που εφαρμόζει το έμπειρο διδακτικό προσωπικό του σχολείου μας, οι μαθητές μας:
• Προσαρμόζονται σταδιακά στο νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον του Γυμνασίου.
• Εξελίσσονται γνωστικά και ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στη στοχοθεσία κάθε τάξης.
• Αποκτούν ερευνητικές ικανότητες και καλλιεργούν την κριτική σκέψη τους.
• Γίνονται μεθοδικοί, με οργανωτικές ικανότητες και ικανοί να θέτουν νέους υψηλούς στόχους.
• Αποκτούν υπευθυνότητα σε σχέση με τη μαθησιακή διαδικασία και τις υποχρεώσεις που αυτή δημιουργεί.
• Καλλιεργούν τις κοινωνικές τους δεξιότητες μέσα από τη συμμετοχή τους σε δράσεις και ομίλους πολλαπλών ενδιαφερόντων.
• Προετοιμάζονται για τη μετάβασή τους στο Λύκειο και τις νέες απαιτήσεις της τελευταίας βαθμίδας εκπαίδευσης.

Οι μαθητές του Γυμνασίου:
• Ενημερώνονται για θέματα της σύγχρονης πραγματικότητας και αναδεικνύουν πρωτότυπα ερωτήματα, τα οποία ερευνούν διεξοδικά και παρουσιάζουν στη σχολική κοινότητα κατά τη διάρκεια της «Διαθεματικής Εβδομάδας».
• Μελετούν συστηματικά την αρχαία και τη νέα ελληνική γλώσσα και γνωρίζουν τη σημασία της σωστής χρήσης του λόγου και της επιχειρηματολογίας μέσα από τους «Αγώνες Λόγου» όπου συμμετέχουν ενεργά από τη Β’ Γυμνασίου έως και τη Γ’ Λυκείου.
• Διδάσκονται ξένες γλώσσες της επιλογής τους και αποκτούν έγκαιρα τα ξενόγλωσσα διπλώματα στις ξένες γλώσσες που διδάσκονται, ενώ παράλληλα έρχονται σε επαφή με την κουλτούρα και τον πολιτισμό άλλων λαών μέσα από τις εκπαιδευτικές εκδρομές που διοργανώνει στο σχολείο.
• Ζουν την εξέλιξη της τεχνολογίας και ανακαλύπτουν τις δυνατότητές της στο εργαστήριο Πληροφορικής.
• Γνωρίζουν τις αρχές της έρευνας στο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών.
• Συμμετέχουν σε ομίλους πολλαπλών ενδιαφερόντων όπου καλλιεργούν τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις τους.
• Αθλούνται και συμμετέχουν σε σχολικούς αγώνες με τις πρωταθλήτριες ομάδες των εκπαιδευτηρίων.

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ