Εργαστήρια Πληροφορικής – Εργαστήριο Η/Υ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ
Εργαστήρια Πληροφορικής – Εργαστήριο Η/Υ

Το εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου μας είναι εξοπλισμένο με σύγχρονους υπολογιστές, στους οποίους οι μαθητές εργάζονται, για να εξοικειωθούν με τις νέες τεχνολογίες και να αποκτήσουν απαραίτητες γνώσεις για τη μελλοντική τους καριέρα αλλά και για την καθημερινότητα τους.

Στο μάθημα της πληροφορικής κάθε μαθητής εργάζεται στον δικό του υπολογιστή και το πρόγραμμα σπουδών, που είναι εναρμονισμένο με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, περιλαμβάνει:
• Βασικές έννοιες υπολογιστών (υλικό, λογισμικό, λειτουργικό σύστημα κ.λπ.)
• Την βασική χρήση υπολογιστή (διαχείριση φακέλων και αρχείων, εγκατάσταση προγραμμάτων κ.λπ.).
• Τα δίκτυα υπολογιστών και το διαδίκτυο με τις υπηρεσίες του.
• Την ασφάλεια των υπολογιστών και της χρήσης του διαδικτύου.
• Προγράμματα επεξεργασίας κειμένου, λογιστικών φύλλων και παρουσιάσεων (Word, Excel, PowerPoint, Prezi).

• Προγραμματισμό, με γλώσσες προγραμματισμού όπως το Scratch για τις μικρότερες τάξεις και το App Inventor και την Python για όσα παιδιά επιθυμούν να εμβαθύνουν στο αντικείμενο, στις μεγαλύτερες τάξεις.
• Διάφορες πολυμεσικές εφαρμογές, επεξεργασία εικόνας και ήχου.
• Τη δημιουργία ιστοσελίδων, blogs και wikis

Πέρα των ανωτέρω, κατά τη μεσημβρινή ζώνη όσοι μαθητές το επιθυμούν μπορούν να εμβαθύνουν στα αντικείμενα των εφαρμογών γραφείου (Word, Excel, PowerPoint) και προαιρετικά να εξεταστούν για την απόκτηση των σχετικών πιστοποιήσεων Microsoft Office Specialist, σε συνεργασία με τα Technokids. Όσοι μαθητές λαμβάνουν μέρος στις σχετικές εξετάσεις, μπορούν να είναι υποψήφιοι για τον πανελλήνιο τελικό της Microsoft.

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ