Εργαστήρια Τεχνολογίας

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ
Εργαστήρια Τεχνολογίας

Όλοι οι μαθητές/τριες του Γυμνασίου έχουν την δυνατότητα να ζήσουν την εμπειρία της δημιουργίας μέσα στο σύγχρονο εργαστήριο Τεχνολογίας του σχολείου μας.

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Τεχνολογίας οι μαθητές/τριες της Α’ Γυμνασίου έχουν την δυνατότητα να γνωρίσουν τους κανόνες που διέπουν τη εργασία στο περιβάλλον του εργαστηρίου καθώς και τη σωστή χρήση των εργαλείων. Τα παιδιά ανακαλύπτουν τις ικανότητές τους και τη δημιουργικότητά τους μέσα από την ολοκλήρωση ατομικών κατασκευών της επιλογής τους. Κάθε μαθητής/-τρια, αρχικά, εκπονεί έρευνα σχετικά με την ατομική κατασκευή του/της, συλλέγει σχετικό υλικό αναφορικά με τα βήματα που θα ακολουθήσει, τα υλικά και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει, παρουσιάζει φωτογραφίες και σχέδια. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής και συνδυάζοντας τις γνώσεις τους από το μάθημα της Πληροφορικής, τα παιδιά οργανώνουν την τελική παρουσίαση της προσωπικής τους εργασίας.

Οι μαθητές/-τριες της Β’ γυμνασίου δουλεύουν σε ομάδες, καλλιεργώντας τις ικανότητες συνεργασίας και το πνεύμα σεβασμού ανάμεσα στα μέλη μιας ομάδας. Τα παιδιά καλούνται να σκεφτούν σαν μεγάλοι, να ανακαλύψουν και να χρησιμοποιήσουν τα ταλέντα και τα χαρίσματά τους με σκοπό τη δημιουργία «της δικής τους Βιομηχανίας». Στο τέλος, οι μαθητές παρουσιάζουν έξυπνους τρόπους διαφήμισης και προώθησης των προϊόντων που δημιούργησαν.

Στη Γ’ γυμνασίου γινόμαστε … μικροί Ερευνητές! Δουλεύουμε σε ομάδες ακολουθώντας την αλληλοδιδακτική μέθοδο. Κάθε μέλος μιας ομάδας δείχνει, βοηθά και συμπληρώνει τα υπόλοιπα. Μαθαίνουμε να σκεφτόμαστε πρακτικά και να χρησιμοποιούμε τις γνώσεις μας για να κάνουμε … ΕΡΕΥΝΑ!

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ