Γιατί να επιλέξω τη φοίτηση στο τμήμα του Διεθνούς Απολυτηρίου/ International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP);

ΙΒ
Γιατί να επιλέξω τη φοίτηση στο τμήμα του Διεθνούς Απολυτηρίου/ International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP);

• Γιατί συνδυάζει αρμονικά την πλουραλιστική εκπαίδευση με την εξειδίκευση, καλλιεργώντας παράλληλα στους μαθητές την ικανότητα της αποτελεσματικότερης διαχείρισης χρόνου και διεκπεραίωσης όγκου εργασιών.
• Γιατί συμβάλλει στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας, στοιχείο που τόσο πολύ λείπει από το ελληνικό σύστημα εκπαίδευσης.
• Γιατί δίνει την δυνατότητα εισαγωγής των μαθητών στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου.
• Γιατί προσφέρει στους μαθητές μία πολύπλευρη και ανθρωπιστική παιδεία, η οποία θα αποτελέσει πολύτιμο εφόδιο στη συνέχεια της εκπαιδευτικής (και όχι μόνο) πορείας τους.
• Γιατί μέσω του μαθήματος της «Θεωρίας της Γνώσης» (Theory of Knowledge), ειδικότερα, οι μαθητές εξοικειώνονται με την εγνωσμένης εκπαιδευτικής αξίας πρακτική της ολιστικής και διαθεματικής προσέγγισης των μαθημάτων τους, βελτιώνοντας τις γνώσεις τους στα επί μέρους γνωστικά αντικείμενα.
• Γιατί προσφέρει στους μαθητές μοναδική ευελιξία κινήσεων όσον αφορά τη δυνατότητα επιλογής μαθημάτων από 6 διαφορετικές ομάδες, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους και τις δυνατότητές τους.
• Γιατί προετοιμάζει αποτελεσματικά τους μαθητές για τις μετέπειτα σπουδές τους, ασκώντας τους σε βάθος στη μεθοδολογία και τη ύλη που πρόκειται να διδαχθούν.
• Γιατί αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο δίπλωμα, τόσο από τα πανεπιστήμια, όσο και από την αγορά εργασίας.

Γραφείο Διεθνούς Απολυτηρίου/ International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP)
Ιλισού 113
Μοσχάτο
T.K. 18345
Τηλ.: +30 210 9419809