Η προετοιμασία για το διεθνές απολυτήριο/International Baccalaureate diploma programme (IBDP)

ΙΒ
Η προετοιμασία για το διεθνές απολυτήριο/International Baccalaureate diploma programme (IBDP)

Η προετοιμασία για τη φοίτηση στο πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου/ International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP) ξεκινά στα εκπαιδευτήρια Λαμπίρη με την είσοδο των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον. Ήδη από τα πρώτα χρόνια φοίτησης και σε όλη τη διάρκεια της σχολικής ζωής, οι μαθητές μας προσεγγίζουν τη νέα γνώση με τρόπο βιωματικό, ομαδο-συνεργατικό και με ολιστική οπτική, μελετώντας όλα τα επιστημονικά πεδία και καθιστώντας τους εαυτούς τους υπεύθυνους για την πρόοδό τους. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η κριτική τους σκέψη, αποκτούν θετική στάση απέναντι στη μάθηση, έχουν κίνητρα και ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα.

Στο σχολείο μας πραγματοποιούνται οργανωμένες διδακτικές δράσεις αλλά και εξω-ακαδημαϊκές δραστηριότητες, με στόχο την καλύτερη προετοιμασία και την επιτυχία των μαθητών μας στο πρόγραμμα IB Diploma Programme.

1. Ενισχυμένο πρόγραμμα διδασκαλίας Αγγλικών / ξένων γλωσσών
2. Όμιλοι και δράσεις πολλαπλών ενδιαφερόντων
3. Πρόγραμμα προετοιμασίας στην αγγλική γλώσσα από την Α’ Λυκείου