Τι είναι το Διεθνές Απολυτήριο/ International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP)

ΙΒ
Τι είναι το Διεθνές Απολυτήριο/ International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP)

Το Πρόγραμμα IΒDP ξεκίνησε να εφαρμόζεται το 1968 με στόχο να προσφέρει διεθνή παιδεία, η οποία να αναγνωρίζεται από πανεπιστήμια και ακαδημαϊκά ιδρύματα σε όλον τον κόσμο. Πρόκειται για ένα διετές πρόγραμμα και απευθύνεται σε μαθητές της Β΄ και Γ΄ Λυκείου που επιδιώκουν να εκπονήσουν σπουδές υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου σε διακεκριμένα διεθνή πανεπιστήμια.