Η φιλοσοφία του International Baccalaureate (ΙΒ)

ΙΒ
Η φιλοσοφία του International Baccalaureate (ΙΒ)

Το International Baccalaureate (ΙB) δεν αποτελεί απλά ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα αλλά μια στάση ζωής, μια φιλοσοφία που διαμορφώνει την αντίληψη των μαθητών για τον κόσμο, την κοινωνία, τη γνώση αλλά και τη δική τους ύπαρξη και συνεισφορά στη δημιουργία ενός καλύτερου και ειρηνικότερου κόσμου. Η φιλοσοφία του International Baccalaureate (ΙB):

  • Τοποθετεί το μαθητή στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας
  • Διαμορφώνει αποτελεσματικές προσεγγίσεις σε σχέση με τη διδασκαλία και τη μάθηση
  • Ερευνά και εξελίσσεται ανάλογα με τις παγκόσμιες εξελίξεις
  • Αναζητά την ουσία της εκπαίδευσης