Το Διεθνές Απολυτήριο/ International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP) στα Εκπαιδευτήρια Λαμπίρη

ΙΒ
Το Διεθνές Απολυτήριο/ International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP) στα Εκπαιδευτήρια Λαμπίρη

Μετά από μακροχρόνια πιλοτική εφαρμογή και συστηματικό προγραμματισμό, το τμήμα του Διεθνούς Απολυτηρίου/ International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP) ήρθε να προστεθεί στις υπάρχουσες εκπαιδευτικές δομές των εκπαιδευτηρίων Λαμπίρη, το οποίο εδώ και 6 δεκαετίες διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι της χώρας.

Τα εκπαιδευτήρια Λαμπίρη αναγνωρίστηκαν τον Ιούνιο του 2017 ως πιστοποιημένο ΙΒ World School από το Διεθνή Οργανισμό International Baccalaureate (IBO), εγκαινιάζοντας το νέο τμήμα του Διεθνούς Απολυτηρίου (International Baccalaureate) και προσφέροντας το International Baccalaureate Diploma Programme, το οποίο στεγάζεται και λειτουργεί στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων.