Ενισχυμένο πρόγραμμα διδασκαλίας Αγγλικών / ξένων γλωσσών

ΙΒ
Το Διεθνές Απολυτήριο (IBDP) στα Εκπαιδευτήρια Λαμπίρη

Το ενισχυμένο πρόγραμμα διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας, η οποία αποτελεί τη βασική γλώσσα διδασκαλίας στα προγράμματα του ΙΒ, δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να είναι πλήρως προετοιμασμένοι για τη φοίτησή τους στο πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου/ International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP), ανταποκρινόμενοι με απόλυτη επιτυχία στις απαιτήσεις του. Ήδη από την ηλικία των τριών ετών έως και τις τάξεις του Λυκείου, οι μαθητές μας παρακολουθούν καθημερινά μαθήματα αγγλικής γλώσσας, προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις ικανότητές τους, με στόχο αρχικά να εξοικειωθούν με την αγγλική γλώσσα και εν τέλει να αποκτήσουν άριστες προφορικές και γραπτές ικανότητες. Επιπλέον, προσφέρονται ενισχυτικά μαθήματα σε ολιγομελή τμήματα στα επίπεδα των πτυχίων της αγγλικής γλώσσας.

Παράλληλα με τα μαθήματα αγγλικής γλώσσας, οι μαθητές μας μελετούν υποχρεωτικά μία ακόμα ξένη γλώσσα, επιλέγοντας ανάμεσα στα γαλλικά, τα γερμανικά και τα ισπανικά ήδη από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού.