Όμιλοι και δράσεις πολλαπλών ενδιαφερόντων

ΙΒ
Όμιλοι και δράσεις πολλαπλών ενδιαφερόντων

Ένας από τους βασικότερους σκοπούς της IB εκπαίδευσης και των εκπαιδευτηρίων μας είναι η άρτια και ολοκληρωμένη ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της προσωπικότητας των μαθητών. Η πολύπλευρη καλλιέργεια των μαθητών και η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος IBDP ενισχύεται από τα ποικίλα ερεθίσματα που αποκτούν οι μαθητές μας κατά τη συμμετοχή τους στις ακαδημαϊκές αλλά και εξω-ακαδημαϊκές δραστηριότητες που προσφέρει το σχολείο μας.

Αυτές πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων Λαμπίρη, οι οποίες περιλαμβάνουν:
• τις βιβλιοθήκες του σχολείου, με τίτλους που καλύπτουν όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και τα ενδιαφέροντα των μαθητών
• τις αίθουσες πληροφορικής
• τα εργαστήρια Επιστημών
• το κλειστό κολυμβητήριο, το οποίο διαθέτει δύο θερμαινόμενες πισίνες διαφορετικών διαστάσεων
• τις εξωτερικές αθλητικές εγκαταστάσεις / γήπεδα
• το αναγνωρισμένο από το κράτος Ωδείο Λαμπίρη
• τις αίθουσες χορού και
• τα αμφιθέατρα που φιλοξενούν τις θεατρικές και άλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες.

Κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους, οι μαθητές του Δημοτικού, του Γυμνασίου, του Λυκείου και του IBDP, έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις αθλητικές ομάδες μπάσκετ, κολύμβησης και Tang Soo Do του σχολείου μας, τον Όμιλο χορού, τον Όμιλο δημοσιογραφίας, καθώς και στον σκακιστικό Όμιλο. Επιπλέον, μπορούν να επιλέξουν καλλιτεχνικές δραστηριότητες στα πλαίσια της λειτουργίας του Ωδείου ή και του θεατρικού Ομίλου του σχολείου μας. Τέλος, ενθαρρύνουμε τους μαθητές μας, να αποκτήσουν κοινωνική ευθύνη και ευαισθησία αλλά και να προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια στην κοινωνία και τον τόπο τους, οργανώνοντας ή συμμετέχοντας σε δράσεις κοινωνικού και φιλανθρωπικού χαρακτήρα.

Μέσα από την συμμετοχή τους σε Ομίλους και δραστηριότητες πολλαπλών ενδιαφερόντων, τα παιδιά μαθαίνουν να επιδιώκουν την κατάκτηση νέων γνώσεων και να γίνονται δια-βίου μαθητές, ζουν μια ισορροπημένη καθημερινότητα, αποκτούν ικανότητες σωστής διαχείρισης του χρόνου τους και αναπτύσσουν την κοινωνικότητά τους. Όλα τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος IBDP αλλά και την εξέλιξη των μαθητών σε ακαδημαϊκό αλλά και προσωπικό επίπεδο.