Πρόγραμμα προετοιμασίας στην αγγλική γλώσσα από την Α’ Λυκείου

ΙΒ
Πρόγραμμα προετοιμασίας στην αγγλική γλώσσα από την Α’ Λυκείου

Το σχολείο προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές της Α’ Λυκείου να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα προετοιμασίας για σπουδές στο εξωτερικό, το οποίο πραγματοποιείται εξολοκλήρου στην αγγλική γλώσσα από έμπειρους καθηγητές.

i. Σε ποιούς μαθητές απευθύνεται το πρόγραμμα προετοιμασίας;
• Σε μαθητές/τριες της Α’ Λυκείου που επιθυμούν να προετοιμαστούν για τη φοίτησή τους στο διετές πρόγραμμα IB Diploma Prοgramme των εκπαιδευτηρίων Λαμπίρη.
• Σε μαθητές/τριες της Α’, Β’ και Γ’ Λυκείου που επιθυμούν να σπουδάσουν σε αναγνωρισμένα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού μετά την αποφοίτησή τους από το Γενικό Λύκειο.

ii. Γιατί να επιλέξω το πρόγραμμα προετοιμασίας από την Α’ Λυκείου;
• Γιατί μου δίνεται η δυνατότητα να διδαχθώ στα Αγγλικά τα μαθήματα που αγαπώ, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις μου στο γνωστικό αντικείμενο που με ενδιαφέρει και βελτιώνοντας τις προφορικές και γραπτές μου ικανότητες στην Αγγλική γλώσσα.
• Γιατί έρχομαι σε επαφή και μελετώ γνωστικά αντικείμενα που δεν περιλαμβάνονται στην ύλη της Α’ Λυκείου και εξοικειώνομαι µε την ξενόγλωσση βιβλιογραφία και ορολογία.
• Γιατί καλλιεργώ δεξιότητες και αποκτώ τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται στο πλαίσιο της εσωτερικής αξιολόγησης του προγράμματος του IB Diploma Programme (Εργασίες, Εκτεταμένο Δοκίμιο, Δοκίμιο για τη Θεωρία της Γνώσης, Πρακτικά Εργαστηρίων κ.α.)
• Γιατί αποκτώ υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκή προετοιμασία, ικανότητες και εμπειρία που θα με βοηθήσουν να αποφασίσω υπεύθυνα ποιο θα είναι το μέλλον των σπουδών μου.