Η απονομή του διπλώματος

ΙΒ
Η απονομή του διπλώματος

• Για την απονομή του Διπλώματος, οι μαθητές πρέπει να συγκεντρώσουν βαθμολογία τουλάχιστον 24 μονάδων, με άριστα το 45, στις τελικές εξετάσεις.
• Κάθε μάθημα βαθμολογείται με βάση την κλίμακα 1-7. Συνεπώς, για το σύνολο των 6 μαθημάτων, η ανώτατη βαθμολογία είναι 42 μονάδες (6 μαθήματα x 7=42 μονάδες). Ο τελικός βαθμός (1 – 7) σε κάθε μάθημα προκύπτει από εξωτερική αξιολόγηση (External Assessment) και εσωτερική αξιολόγηση (Internal Assessment). Η εσωτερική αξιολόγηση γίνεται από τους διδάσκοντες καθηγητές και ελέγχεται από το ΙΒ. Το ποσοστό βαρύτητας της κάθε αξιολόγησης ποικίλλει ανάλογα με το μάθημα.
• Από τα μαθήματα «κορμού», το Εκτεταμένο Δοκίμιο (ΕΕ) και τη Θεωρία της Γνώσης (TοK) βαθμολογούνται με βάση την κλίμακα 0-3 ανάλογα με την επίδοση του μαθητή.
• Οι τελικές εξετάσεις του ΙΒ διεξάγονται μετά το πέρας του διετούς προγράμματος σπουδών, τον Μάιο του δευτέρου έτους (Year II) και οι υποψήφιοι διαγωνίζονται σε μια σειρά από γραπτές εξετάσεις ανά μάθημα (Paper I, Paper II, Paper III), οι οποίες εξετάζονται ξεχωριστά και συχνά σε διαφορετικές ημερομηνίες. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων ανακοινώνονται κάθε χρόνο στις 5 Ιουλίου (για τις εξετάσεις του Μαΐου στο Β. Ημισφαίριο) και στις 5 Ιανουαρίου (για τις εξετάσεις του Νοεμβρίου στο Ν. Ημισφαίριο). Ο Οργανισμός διενεργεί απροειδοποίητους ελέγχους κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, ενώ όλοι οι εξεταστές είναι πιστοποιημένοι και ελέγχονται από τον Οργανισμό.