Επιμορφωτικές Επισκέψεις

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Επιμορφωτικές Επισκέψεις

Οι μαθητές μας συμμετέχουν σε εξορμήσεις και σχολικές επισκέψεις που οργώνονται σε συνάρτηση με τη στοχοθεσία του ακαδημαϊκού προγράμματος του σχολείου. Οι παραπάνω δράσεις έχουν ως στόχο να συμβάλλουν στη βιωματική μάθηση μέσα από την παρατήρηση και τη συμμετοχή σε δραστηριότητες προσαρμοσμένες στο ηλικιακό επίπεδο και τα ενδιαφέροντα των παιδιών.