Τα τμήματά μας

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Τα τμήματά μας

Στο σχολείο μας φοιτούν βρέφη και παιδιά από 6 μηνών στο Βρεφονηπιακό Σταθμό μας έως και 6 ετών ολοκληρώνοντας τη φοίτησή τους στο Νηπιαγωγείο.

Τα τμήματα που λειτουργούν στο σχολείο μας είναι τα εξής:

  • Στο Βρεφονηπιακό Σταθμό (από 6/8 μηνών έως 3 ετών)
    • Το Βρεφικό Τμήμα (από 6/8 μηνών μέχρι 2 ετών)
    • Το Μεταβρεφικό Τμήμα (από 2 μέχρι 3 ετών)
  •  Ο Παιδικός Σταθμός (από 3 έως 4 ετών)
  • Το Προνηπιαγωγείο (από 4 έως 5 ετών)
  • Το Νηπιαγωγείο (από 5 έως 6 ετών)