Η φιλοσοφία μας

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Η φιλοσοφία μας

Στα εκπαιδευτήρια Λαμπίρη, η προσχολική αγωγή έχει σαν στόχο την ισόρροπη και ολόπλευρη ψυχική, σωματική, συναισθηματική και νοητική ανάπτυξη του παιδιού καθώς και την καλλιέργεια όλων των ικανοτήτων και των κλίσεών του.

Προτεραιότητά μας είναι να καταστήσουμε τους μαθητές μας σκεπτόμενους, ισορροπημένους ανθρώπους, ενθουσιώδεις απέναντι στη πρόσληψη νέων γνώσεων, ικανούς να στοχάζονται, να επικοινωνούν και να εκφράζουν με τόλμη τις απόψεις τους, δείχνοντας ταυτόχρονα σεβασμό για τις ιδέες του άλλου και έτοιμους να επαναπροσδιορίσουν τις απόψεις και τους στόχους τους.

Επιδίωξή μας είναι τα παιδιά να αισθάνονται το σχολείο τους ως το χώρο όπου μπορούν να εκφράζονται ελεύθερα και δημιουργικά, να αναζητούν τη γνώση, να ψυχαγωγούνται και να διασκεδάζουν με τους συμμαθητές τους, να λαμβάνουν την αμέριστη προσοχή και φροντίδα των εκπαιδευτικών αλλά και όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.