Σύνδεση με το Δημοτικό Σχολείο

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Σύνδεση με το Δημοτικό Σχολείο

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς οι μαθητές και οι μαθήτριες των τμημάτων του Νηπιαγωγείου επισκέπτονται το χώρο του Δημοτικού σχολείου, με αφορμή ευχάριστες δραστηριότητες που οργώνουμε με στόχο τη γνωριμία τους και την εξοικείωσή τους με το χώρο αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό του Δημοτικού σχολείου.