Το πρόγραμμά μας

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Το πρόγραμμά μας

Το ακαδημαϊκό μας πρόγραμμα χαρακτηρίζεται από συνοχή κι είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να παρέχει στους μαθητές μας τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν σταδιακά κι ανάλογα με την ηλικία τους όλες τις κλίσεις και τις δεξιότητές τους, αγγίζοντας το μέγιστο των δυνατοτήτων τους.