Πρακτικές συνεργασίας και επικοινωνίας σχολείου – οικογένειας

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Πρακτικές συνεργασίας και επικοινωνίας σχολείου – οικογένειας

Το σχολείο μας, εφαρμόζει τις ακόλουθες πρακτικές με στόχο την αποτελεσματική συνεργασία και την ουσιαστική επικοινωνία ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια:

Τετράδιο επικοινωνίας

Την πρώτη ημέρα της σχολικής χρονιάς, οι μαθητές/τριες παραλαμβάνουν από το σχολείο το Τετράδιο Επικοινωνίας, το οποίο βρίσκεται πάντα στην τσάντα τους. Καθημερινά, οι παιδαγωγοί σημειώνουν σημαντικές πληροφορίες για τον/την μαθητή/τρια και τη σχολική ζωή. Αντίστοιχα, οι γονείς/ κηδεμόνες έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν με τις παιδαγωγούς, χρησιμοποιώντας το Τετράδιο Επικοινωνίας.

Προγραμματισμένες ατομικές συναντήσεις γονέων/ κηδεμόνων και διδασκόντων

Κατά την έναρξη του σχολικού έτους, πραγματοποιείται η συνάντηση γνωριμίας με τους γονείς/ κηδεμόνες με στόχο την ενημέρωσή τους για το σχεδιασμό της σχολικής χρονιάς και την ομαλή προσαρμογή των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον.

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς πραγματοποιούνται προγραμματισμένες ατομικές συναντήσεις ανάμεσα στους γονείς/ κηδεμόνες και τις παιδαγωγούς με θέμα το σχολικό πρόγραμμα, την ανταπόκριση των παιδιών σε αυτό, την εξέλιξη και την πρόοδό τους, καθώς και τη συμπεριφορά τους στο πλαίσιο της κοινωνικοποίησής τους στο σχολικό περιβάλλον.

Επικοινωνία μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Η αναλυτικότερη περιγραφή του σχολικού προγράμματος, το πρόγραμμα επισκέψεων και εκδρομών καθώς και τα σημαντικά γεγονότα του μήνα, αποστέλλονται με την μορφή ανακοίνωσης (Newsletter) με μηνιαία συχνότητα στο προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο των γονέων/ κηδεμόνων.

Κοινές δραστηριότητες σχολείου – οικογένειας

Το σχολείο μας ανοίγει τις πόρτες του στους γονείς των μαθητών/τριων μας διοργανώνοντας δραστηριότητες όπου γονείς και παιδιά συνεργάζονται, μαθαίνουν και ψυχαγωγούνται από κοινού, πάντοτε με την υποστήριξη και την κατεύθυνση των παιδαγωγών μας. Επιπλέον, στο σχολείο μας διοργανώνονται επιμορφωτικές συναντήσεις και σεμινάρια γονέων με αντικείμενο θέματα εκπαίδευσης, ψυχολογίας, υγείας και υγιεινής.