Δραστηριότητες

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Δραστηριότητες

Το βασικό πρωινό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου, του Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού των εκπαιδευτηρίων Λαμπίρη περιλαμβάνει:

Οργανωμένες δραστηριότητες και διαθεματικές δράσεις για την καλλιέργεια των δεξιοτήτων και των στάσεων των παιδιών
Γλωσσική ανάπτυξη – Γραφή
Καλλιέργεια της λογικής και μαθηματικής σκέψης
Εισαγωγή στις Φυσικές & Κοινωνικές επιστήμες
Περιβαλλοντική Αγωγή
Τεχνολογία

Αθλητικές δραστηριότητες/ Φυσική Αγωγή
Κολύμβηση
Μπαλέτο
Tang Soo Do
Ομαδικές δραστηριότητες φυσικής αγωγής